معنی و ترجمه کلمه عفونت خون به وسیله ارگانیسم هاى چرکى به انگلیسی عفونت خون به وسیله ارگانیسم هاى چرکى یعنی چه

عفونت خون به وسیله ارگانیسم هاى چرکى

septicemia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها