معنی و ترجمه کلمه عفونت خون به انگلیسی عفونت خون یعنی چه

عفونت خون

blood poisoning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها