معنی و ترجمه کلمه عفونت قارچى به انگلیسی عفونت قارچى یعنی چه

عفونت قارچى

ringworm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها