معنی و ترجمه کلمه عفونت مجدد به انگلیسی عفونت مجدد یعنی چه

عفونت مجدد

reinfection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها