معنی و ترجمه کلمه عفونى به انگلیسی عفونى یعنی چه

عفونى

infectious
pestiferous
zymotic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها