معنی و ترجمه کلمه عفونى به انگلیسی عفونى یعنی چه

عفونى

infectious
pestiferous
zymotic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها