معنی و ترجمه کلمه عفو تقصیر به انگلیسی عفو تقصیر یعنی چه

عفو تقصیر

condonation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها