معنی و ترجمه کلمه عفو مشروط به انگلیسی عفو مشروط یعنی چه

عفو مشروط

parole
probationer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها