معنی و ترجمه کلمه عقاید اشتراکى لنین به انگلیسی عقاید اشتراکى لنین یعنی چه

عقاید اشتراکى لنین

leninism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها