معنی و ترجمه کلمه عقاید تعصب آمیز به انگلیسی عقاید تعصب آمیز یعنی چه

عقاید تعصب آمیز

dogma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها