معنی و ترجمه کلمه عقاید ناسیونالیزم خیلى افراطى به انگلیسی عقاید ناسیونالیزم خیلى افراطى یعنی چه

عقاید ناسیونالیزم خیلى افراطى

ultranationalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها