معنی و ترجمه کلمه عقب افتادن از به انگلیسی عقب افتادن از یعنی چه

عقب افتادن از

drop behind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها