معنی و ترجمه کلمه عقب افتادن به انگلیسی عقب افتادن یعنی چه

عقب افتادن

lose ground

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها