معنی و ترجمه کلمه عقب افتاده به انگلیسی عقب افتاده یعنی چه

عقب افتاده

backward
backwards
demimonde
retard
retarded
serotine
slothful
underdeveloped

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها