معنی و ترجمه کلمه عقب افتادگى به انگلیسی عقب افتادگى یعنی چه

عقب افتادگى

backwardness
leeway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها