معنی و ترجمه کلمه عقب ترین قسمت کشتى به انگلیسی عقب ترین قسمت کشتى یعنی چه

عقب ترین قسمت کشتى

sternmost

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها