معنی و ترجمه کلمه عقب زدن به انگلیسی عقب زدن یعنی چه

عقب زدن

pullback
retreat
sternforemost

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها