معنی و ترجمه کلمه عقب زنى به انگلیسی عقب زنى یعنی چه

عقب زنى

backset
backstroke
repulsion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها