معنی و ترجمه کلمه عقب ماندگى روانى و فکرى به انگلیسی عقب ماندگى روانى و فکرى یعنی چه

عقب ماندگى روانى و فکرى

mental deficiency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها