معنی و ترجمه کلمه عقب ماندگى به انگلیسی عقب ماندگى یعنی چه

عقب ماندگى

lag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها