معنی و ترجمه کلمه عقب نشینى کردن به انگلیسی عقب نشینى کردن یعنی چه

عقب نشینى کردن

pull away
retreat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها