معنی و ترجمه کلمه عقب کشیدن به انگلیسی عقب کشیدن یعنی چه

عقب کشیدن

hang off
recede
roll back
set back
shrink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها