معنی و ترجمه کلمه عقب گذاشتن به انگلیسی عقب گذاشتن یعنی چه

عقب گذاشتن

exceed
outmatch
outstrip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها