معنی و ترجمه کلمه عقده حقارت به انگلیسی عقده حقارت یعنی چه

عقده حقارت

inferiority complex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها