معنی و ترجمه کلمه عقربه به انگلیسی عقربه یعنی چه

عقربه

gnomon
hand
needle
poniter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها