معنی و ترجمه کلمه عقرب به انگلیسی عقرب یعنی چه

عقرب

scorpioid
scorpion


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها