معنی و ترجمه کلمه عقیده از قبل تشکیل شده به انگلیسی عقیده از قبل تشکیل شده یعنی چه

عقیده از قبل تشکیل شده

preconception

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها