معنی و ترجمه کلمه عقیده اغراق آمیز شخص نسبت بخودش به انگلیسی عقیده اغراق آمیز شخص نسبت بخودش یعنی چه

عقیده اغراق آمیز شخص نسبت بخودش

bighead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها