معنی و ترجمه کلمه عقیده اى به انگلیسی عقیده اى یعنی چه

عقیده اى

doctrinal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها