معنی و ترجمه کلمه عقیده به این که انسان مى تواند در اخلاق یا دیندارى به حد کمال برسد به انگلیسی عقیده به این که انسان مى تواند در اخلاق یا دیندارى به حد کمال برسد یعنی چه

عقیده به این که انسان مى تواند در اخلاق یا دیندارى به حد کمال برسد

perfectionism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها