معنی و ترجمه کلمه عقیده به این که جهان مادى از ذرات ریز ساده تشکیل شده است به انگلیسی عقیده به این که جهان مادى از ذرات ریز ساده تشکیل شده است یعنی چه

عقیده به این که جهان مادى از ذرات ریز ساده تشکیل شده است

atomism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها