معنی و ترجمه کلمه عقیده داشتن به به انگلیسی عقیده داشتن به یعنی چه

عقیده داشتن به

espouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها