معنی و ترجمه کلمه عقیده به انگلیسی عقیده یعنی چه

عقیده

advice
belief
concept
coniviction
credo
creed
doctrine
faith
impression
ism
opinion
tenet
thought
view
viewpoint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها