معنی و ترجمه کلمه عقیق جگرى به انگلیسی عقیق جگرى یعنی چه

عقیق جگرى

carnelian
cornelian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها