معنی و ترجمه کلمه عقیق رنگارنگ به انگلیسی عقیق رنگارنگ یعنی چه

عقیق رنگارنگ

onyx

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها