معنی و ترجمه کلمه عقیق سرخ به انگلیسی عقیق سرخ یعنی چه

عقیق سرخ

sardius

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها