معنی و ترجمه کلمه عقیمى به انگلیسی عقیمى یعنی چه

عقیمى

sterility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها