معنی و ترجمه کلمه عقیم مانده به انگلیسی عقیم مانده یعنی چه

عقیم مانده

frustrated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها