معنی و ترجمه کلمه عقیم گذاردن به انگلیسی عقیم گذاردن یعنی چه

عقیم گذاردن

foil
thwart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها