معنی و ترجمه کلمه عقیم گذارى به انگلیسی عقیم گذارى یعنی چه

عقیم گذارى

frustration

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها