معنی و ترجمه کلمه علائم بعدى و ثانوى مرض به انگلیسی علائم بعدى و ثانوى مرض یعنی چه

علائم بعدى و ثانوى مرض

epiphenomenon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها