معنی و ترجمه کلمه علائم نظارتى به انگلیسی علائم نظارتى یعنی چه

علائم نظارتى

supervisory signals

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها