معنی و ترجمه کلمه علاج کننده بهبودى دهنده به انگلیسی علاج کننده بهبودى دهنده یعنی چه

علاج کننده بهبودى دهنده

sanative
sanatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها