معنی و ترجمه کلمه علاقه به غار شناسى به انگلیسی علاقه به غار شناسى یعنی چه

علاقه به غار شناسى

spelunking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها