معنی و ترجمه کلمه علاقه نداشتن به انگلیسی علاقه نداشتن یعنی چه

علاقه نداشتن

disinterest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها