معنی و ترجمه کلمه علامتى که پس از یک نت قرار مى گیرد و نشان مى دهد که نت در چه گامى قرار دارد به انگلیسی علامتى که پس از یک نت قرار مى گیرد و نشان مى دهد که نت در چه گامى قرار دارد یعنی چه

علامتى که پس از یک نت قرار مى گیرد و نشان مى دهد که نت در چه گامى قرار دارد

accent mark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها