معنی و ترجمه کلمه علامت افسوس و تعجب به انگلیسی علامت افسوس و تعجب یعنی چه

علامت افسوس و تعجب

lackadaisy
lackaday

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها