معنی و ترجمه کلمه علامت تجارتى گذاشتن به انگلیسی علامت تجارتى گذاشتن یعنی چه

علامت تجارتى گذاشتن

trademark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها