معنی و ترجمه کلمه علامت تعجب حاکى از اهانت و تحقیر به انگلیسی علامت تعجب حاکى از اهانت و تحقیر یعنی چه

علامت تعجب حاکى از اهانت و تحقیر

bah

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها