معنی و ترجمه کلمه علامت تعجب در هیجان و خشم و خوشى و وجد به انگلیسی علامت تعجب در هیجان و خشم و خوشى و وجد یعنی چه

علامت تعجب در هیجان و خشم و خوشى و وجد

yoicks

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها