معنی و ترجمه کلمه علامت صلیب روى بدن یا سینه کشیدن به انگلیسی علامت صلیب روى بدن یا سینه کشیدن یعنی چه

علامت صلیب روى بدن یا سینه کشیدن

sain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها